1. Capaciteit

In verband met de veiligheid mogen

 • in de bovenzaal max. 180 aanwezigen zijn.
 • in de benedenzaal (L-vorm) mogen max. 60 aanwezigen zijn.

2. Huurperiode

Alle boekingen worden gemaakt via het reserveringsformulier. Info hierover kan je bekomen via mail (info@parochiezaal-bouwel.be) of via telefonisch contact (+32 492 72 46 73) met de verantwoordelijke. Vervolgens wordt er een een “reserveringsdocument” opgesteld dat u ondertekend dient terug te bezorgen. Uw reservering is pas definitief na ontvangst van het reserveringsdocument én na betaling van het gevraagde voorschot. Dit voorschot kan te allen tijde en automatisch gebruikt worden voor het verrekenen van de niet gedane betalingen en/of annuleringsvergoedingen en/of schade en/of het niet naleven van deze overeenkomst.

De keukens zijn beschikbaar vanaf 10.00 uur, de zalen zijn beschikbaar vanaf 11u. Ze moeten vrij zijn voor 6.00 uur de volgende ochtend. Deze periode kan aangepast worden mits wederzijds en voorafgaand overleg.

3. Sleutels

De sleutels zijn af te halen bij:

 • Jef en Maria Buts-Delen  –  Dorp 47
 • Leo en Maria Heylen-Willems  – Ter Duinen 8

Gelieve de sleutels ONMIDDELLIJK na de activiteit terug te brengen naar (of in de brievenbus te deponeren van) het adres waar je deze afgehaald hebt.

4. Mee te brengen

 • Benodigdheden voor de afwas: handdoeken, schoteldoeken, …
 • Koffie, thee, melk, suiker, citroen, …
 • Frituurolie.
 • Plastic potjes om overschotten mee naar huis te nemen.

5. Niet meebrengen

 • Is ter beschikking: afwasmiddel, tafelpapier, tafelbestek, borden, tassen, glazen, koffiezet, percolator, vleessnijmachine, mixer, friteuse (2 van 5 liter).
 • Mory afgenomen worden van de zaal:
  • bieren en frisdranken (uitgebreide voorraad ter beschikking).

6. Niet toegelaten

 • Overschotten van voedsel in potten, schotels, kommen (eigendom van de zaal) mee te nemen!
 • Versieringen of wat dan ook op de geschilderde muren aan te brengen, te nagelen, te nieten of te kleven. De schade hieruit voortvloeiend zal op de gebruiker verhaald worden.
 • Confetti of andere losse versiering te gebruiken.
 • Te roken binnen het gebouw.
 • De nooduitgang en de metalen buitentrap af te sluiten of te belemmeren met tafels, stoelen, kasten of andere voorwerpen. De nooduitgang is te gebruiken in geval van nood. De bijhorende metalen buitentrap is geenszins bedoeld als speeltuig voor de kinderen.

7. Dranken

 • Alle beschikbare dranken dienen van de zaal te worden afgenomen (zie prijslijst dranken). Wijnen en cava worden aangeboden aan democratische prijzen.
 • Na afloop noteert de organisator een overzicht van de verbruikte (zaal)dranken op het verbruiksformulier.

8. Koeling

Koelkasten en koelbakken zijn zowel boven als gelijkvloers (lokaal straatkant) ter beschikking van de gebruikers. Elke verdieping heeft recht op een extra losse koeling voor dranken. Een diepvrieskist staat in het kopieerlokaal op het gelijkvloers.

In elke zaal staat altijd een voorraad drinken gekoeld. Deze voorraad moet na elke activiteit opnieuw aangevuld worden. Wat je verbruikte moet opnieuw worden ingeladen! (er hangt een schema ter plaatse)

9. Verwarming

Boven

De thermostaat op de muur achter de toog na het binnenkomen op de gewenste temperatuur zetten. Bij het einde van de activiteit, terug op “5” zetten.

Beneden

Op elke radiator in het te gebruiken lokaal, de draaiknop van de radiatoren opendraaien. Bij het einde van de activiteit, de draaiknop op de radiator op “minimum” (1) zetten!

10. Verantwoordelijkheid

 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en beschadiging van materiaal toebehorend aan de gebruikers.
 • De huurder/organisator/gebruiker is steeds verantwoordelijk voor de schade aangebracht aan het gebouw en aan het materiaal, zowel door hem zelf en zijn aangestelde als door de deelnemers/deelneemsters aan de door hem georganiseerde activiteit.

11. Veiligheid

 • Alle uitgangen en nooduitgangen moeten vrijgehouden worden. Er mogen geen hinderende voorwerpen in hun nabijheid geplaatst worden.
 • De gebruiker dient de normen in verband met de brandveiligheid na te leven en te doen naleven. Voor de versiering mogen geen gemakkelijk brandbare stoffen gebruikt worden.
 • De verhuurder neemt geen bewakingsplicht op zich en ook geen verantwoordelijkheid voor beschadiging, verlies, diefstal of brand van de in de zaal of andere lokalen geborgen of tentoongestelde zaken. De gebruiker dient in dat verband alle passende voorzorgen te nemen.

12. Voorschotten

 • Bij de reservatie wordt een waarborg gevraagd.
 • Dit voorschot kan te allen tijde en automatisch gebruikt worden voor het verrekenen van de niet gedane betalingen en/of annuleringsvergoedingen en/of schade en/of het niet naleven van deze overeenkomst.
 • Door het ondertekenen van het reservatieformulier en/of het gebruik van de lokalen verklaart de huurder kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met het reglement. Het versturen per e-mail is hieraan gelijk.

13. Geluidsoverlast

 • De huurder/organisator dient zich strikt te houden aan de geldende reglementeringen o.a. op het vlak van geluidshinder. In de zaal geldt een beperking van de geluidshinder tot max. 80 decibels ( VLAREM II – milieuwetgeving). Na 22.00 uur dienen ook de ramen en buitendeuren gesloten te zijn.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor alle geluidsoverlast en nachtlawaai die de bezoekers van de door hem georganiseerde activiteit, in en rondom het gebouw veroorzaken.

14. Beperkingen

 • De parochiezaalcoördinator en/of zijn aangestelde dient van alle activiteiten die er zullen plaatsvinden vooraf op de hoogte gebracht te worden.
 • Het is niet toegelaten om, onder het mom van wat dan ook, fuiven te organiseren.
 • De parochiezaalcoördinator en/of zijn aangestelde zal tijdens de verhuurperiode steeds onbeperkt toegang hebben tot alle verhuurde plaatsen.

Aanvragen voor activiteiten worden sowieso geweigerd indien ze:

 • een gevaar voor het publiek kunnen opleveren,
 • in strijd zouden zijn met de goede zeden of met de openbare orde,
 • de filosofische en religieuze opvattingen van anderen niet respecteren

15. Taksen

De huurder/organisator draagt, indien verplicht, de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid, om de afdrachten en taksen te doen, zoals daar zijn:  Sabam (auteursrechten), Billijke vergoeding (prestaties uitvoerders), e.d.

16. Lift

Voor uw veiligheid is de lift uitgerust met een “veiligheidsgordijn”.

De lift is vrij toegankelijk voor personen en is gebruiksklaar. Kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene. Bij het betreden van de liftkooi staat het veiligheidsgordijn op “groen”. Van zodra de bestemming en de startknop is ingeduwd, wordt het gordijn “rood”. De lift vertrekt naar de opgegeven bestemming. De gebruiker dient te wachten tot de lift volledig stilstaat en het gordijn terug “ groen” oplicht. Het doorbreken van een rood lichtgordijn, doet de lift onmiddellijk stoppen. De procedure bij een “noodstop” is aangebracht in de liftkooi.

Voor uw veiligheid is de lift uitgerust met beveiligingssensoren aan de deurstijlen.

Wat te doen wanneer de lift stilvalt doordat je te snel of te dicht bij de deur komt met een hand, voet, kledingstuk of voorwerp?

 • kalm blijven,
 • verwijder u van het lichtgordijn en de deur,
 • druk op de knop van je vertrekpunt ( 1 of 0 ),
 • indien geen reactie na enkele keren proberen, op de alarmbel drukken (alarmcentrale Dalatec – onderhoud lift) of de verantwoordelijke oproepen op het nummer +32 492 72 46 73.

17. Afsluiten

 • Keuken netjes achterlaten: de vuren reinigen, de vaat doen en alle gebezigde voorwerpen op hun plaats leggen. De keuken uitkeren.
 • Achter de toog: de glazen afwassen, afdrogen en op de rekken plaatsen.
 • Afval in de juiste zakken sorteren.
 • Gebroken gerief verzamelen in bakje in de keuken.
 • Stoelen per 8 stapelen en wegzetten zoals u ze aantrof.
 • Tafels schoonmaken, en wegzetten zoals u ze aantrof.
 • De zaal uitkeren na iedere activiteit!
 • De koelkasten een koelbak(ken) leegmaken . Volle flessen drank terug in de voorraad plaatsen.
 • De koelkast achter de toog boven leegmaken. Volle flessen drank terug in de voorraad plaatsen.
 • De koelkast achter de toog boven vullen volgens het schema.
 • Aangestoken flessen en leeggoed verzamelen beneden aan de kapstok.
 • Thermostaat op “ 5 “ zetten (bovenzaal) en/of thermostatische kranen op minimum zetten (benedenzaaltjes).
 • Snoeren van gebruikte elektrische toestellen uittrekken.
 • Alle lichten doven, ook in de toiletten.
 • Boetes:
  • niet afwassen: vanaf € 50
  • niet opgeruimd: vanaf € 100

18. Bij het verlaten van de zaal

Langs de achterdeur:

 • Ontsteek de tijdgeschakelde buitenverlichting door de onderste rode knop, rechts naast het grote prikbord in de hall, in te drukken (Rood lampje gaat aan).
 • Vergeet de grote vaste buitenverlichting niet te doven met de middelste schakelaar! (Het rode lampje er onder gaat uit).                            
 • Sluit de buitendeur af. De kleine verlichting gaat automatisch uit na +/- 2 minuten.                          

Langs de voordeur:

 • Alle lichten doven (ook in de toiletten).
 • Thermostatische kranen op alle radiatoren op “ minimum” zetten.

19. Beschadigingen

 • Beschadigde of gebroken voorwerpen worden je aangerekend en dienen zichtbaar in de keuken gelegd te worden met daarbij een briefje met jouw naam.
 • Extra vuilniszakken worden per stuk aangerekend: restzak € 2,50/st., blauwe zak €1,50/st.

20. Verbruiksformulier

In het dranklokaal en op de togen zijn deze formulieren in een kaft ter beschikking. Gelieve ze volledig in en aan te vullen (gebruikte drank, tafelpapier, olie, gebroken materiaal, enz. …) en zichtbaar achter te laten.

21. Factuur

Binnen de maand ontvang je een factuur. Gelieve deze binnen de vermelde vervaldag te betalen.