De uitbater, VZW Het Zevend Gebod der verenigingen van Bouwel, verklaart hierbij de Europese privacyregels betreffende het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) na te leven.

De uitbater verzamelt volgende persoonsgegevens:
De uitbater verzamelt gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van haar activiteiten, zijnde de verhuur van zalen (hoofdactiviteit) en het uitlenen van servies en bestek.

Het gaat om volgende gegevens:
• Identificatie van huurder/uitlener of zijn/haar contactpersoon (naam en voornaam).
• Contactgegevens (adres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres).
• De zalen die men huurt of wenst te huren.
• Het materiaal dat men uitleent.
• De huur- of uitleendatum.
• De aard en (geschatte) duur van de activiteit waarvoor men een zaal huurt of materiaal uitleent.
• Eventueel bijkomende wensen van de huurder/uitlener.
• Consumptie van drank.
• Energieverbruik.

De uitbater verzamelt deze gegevens als volgt:
• Via het digitale formulier “Aanvraag tot Reservering” op de website www.parochiezaal-bouwel.be
• Via het contactformulier op de website www.parochiezaal-bouwel.be
• Via persoonlijk of telefonisch contact.
• Via e-mail.
• Via verbruiksformulieren (drank, verwarming)

De uitbater gebruikt deze gegevens:
• Voor het correct afsluiten en factureren van de huur-/uitleenovereenkomst.
• Om onze zalen tijdig en in goede staat ter beschikking te stellen aan de huurder.
• Om eventuele klachten af te handelen.
• Voor het nakomen van officiële verplichtingen (boekhoudkundige, e.a.) die ons door de overheid worden opgelegd.

Betreffende de verwerking van deze gegevens:
• De verwerking gebeurt op een digitale en beveiligde manier op lokale computers.
• Persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven met uitzondering van een gerechtelijk bevel.
• Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor promotie of reclame.
• De uitbater bewaart persoonlijke gegevens zolang als nodig om haar wettelijke verplichtingen na te komen. Daarna worden enkel nog geconsolideerde gegevens bijgehouden.

Rechten van de huurder/uitlener:
Als (potentiële) huurder/uitlener kan je steeds je persoonlijke gegevens inkijken, opvragen en laten verbeteren. Dit kan door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de boekingen en reservaties. Gegevens laten verwijderen kan enkel indien er nog geen overeenkomst is getekend of als het daarvoor niet meer relevant is.
Om bovenvermelde rechten te kunnen uitvoeren moet de (potentiële) huurder/uitlener zijn/haar identiteit kunnen aantonen.