Sinds 1 september 2018 heeft de “vzw Het Zevende Gebod Der Verenigingen van Bouwel” erfpacht gekregen op de Parochiezaal in Bouwel. Ze nemen ook de uitbating voor hun rekening. De leden van het zijn allen vrijwilligers die zich inzetten om de doelstellingen van deze vzw, zoals beschreven in haar statuten, te kunnen realiseren.

Samen met vrijwilligers uit het verenigingsleven en uit de parochie onderhouden we de zaal en verhuren ze aan verenigingen en privépersonen.
We organiseren festiviteiten in en rond de parochiezaal van Bouwel in samenwerking met onze verenigingen. De opbrengsten worden ingezet om onze parochiezaal te onderhouden en te renoveren.